هفته گذشته خالد مشعل، رهبر جنبش حماس از تهران ديدن کرد و اين هفته کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا درباره مسئله حماس از خاورميانه ديدن می کند. مسعود بهنود روزنامه نگار و تحليل گر مسائل ايران ارتباط اين دو را در گفتگوی تلفنی با فرج اردلان از بخش فارسی صدای امريکا مورد بررسی قرار می دهد.