حمله ای بمبی، ضمن منفجر ساختن گنبد عظيم يکی از مقدس ترين اماکن مذهبی شيعيان در عراق، موجی از تظاهرات در سراسر آن کشور را در پی داشته ، و نگرانی هائی را در مورد انتقامجوئی های مذهبی ببار آورده است.

 مقامات ميگويند مردانی که لباس پليس به تن داشتند، پس از بستن دست و پای محافظان حرم عسکری در سامرا، مواد منفجره ای را منفجر کردند که گنبد طلائی صد ساله حرم را نابود کرد.

 مسلمانان شيعه در سامرا، بغداد، و شهرهای ديگر برای اعتراض به اين حمله به خيابانها ريختند، و گزارشها از حمله به دست کم هفده  مسجد سُنّی ها و کشته  شدن يک روحانی در جريان تظاهرات حکايت دارد.

 آيت الله علی سيستانی ، روحانی ارشد شيعه عراق، هفت روز عزاداری اعلام کرد و از معترضين خواست از خشونت اجتناب کنند. تشکيلات اصلی سُنّی های عراق نيز حمله را تقبيح و محکوم کرد.

 ابراهيم الجعفری نخست وزير عراق و جلال طالبانی رئيس جمهوری آن کشور، همزمان با تلاش شيعيان، سُنّی ها و کردها برای توافق در باره دولتی جديد، خواستار آرامش و يکپارچگی مسلمانان شدند.

مقامات ميگويند در انفجار کسی کشته نشد. به گفته آنان چند مظنون بازداشت شده اند.