پرزيدنت بوش می گويد آمريکا برای کاهش اعتياد به نفت، بايد توجه خود را بر پژوهش و توسعه انرژی جايگزين متمرکز کند.

 آقای بوش روز سه شنبه در سخنانی در يک آزمايشگاه پژوهشی فدرال در ايالت کلورادو گفت آمريکائيان بايد از اتومبيلهای هايبريد و منابع سوخت جايگزين، مانند اتانول استفاده کنند.

 رئيس جمهوری آمريکا، که روز دوشنبه از شرکت های تکنولوژی انرژی تجربی در ويسکانسين و ميشيگان ديدن کرد، می گويد اتکا به نفت کشورهائی با دولت های بی ثبات ، يا رژيم هائی که اختلافات اساسی با آمريکا دارند، يک مساله امنيتی و ملی است .