پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان از حادثه کشته شدن سه مهندس چينی به دست شورشيان مظنون پاکستانی پوزش خواسته و آنرا يک شرمساری برای کشور خود ناميده است.

 مشرف روز دوشنبه در آغاز ديداری پنج روزه از چين، در پکن با رئيس پارلمان ملاقات کرد و از حادثه ای که هفته پيش روی داد، عذرخواهی کرد.

 ژنرال مشرف بعدا با " هو جينتائو" رئيس جمهوری چين ملاقات کرد و گفت حمله به مهندسان چينی در روز ۱۵ فوريه کار تعدادی انگشت شمار از کسانی بود که با گسترش همکاری بين دو کشور مخالف هستند.

 مقامات چين و پاکستان همچنين قرار دادهائی در زمينه های انرژی، ارتباطات دفاعی و تنظيم خانواده امضا کردند .

 انتظار می رود آنها در باره کوشش های مشترک برای مبارزه با تروريسم نيز بحث کنند.