مقامات فیلیپین می گویند از آن بیم دارند که تقریبا تمامی هزار و هشتصد نفر سکنه روستائی که روز جمعه در رانش عظیم زمین در زیر توده های گل و لای مدفون شدند، جانسپرده باشند.

به گفته مقامات، فقط پنجاه و هفت نفر زنده پیدا شده اند و شانش یافتن افرادی دیگر لحظه به لحظه کمتر می شود. تا کنون دست کم چهل و شش جسد بیرون کشیده شده است.

 روز شنبه زمانی که گلوریا آرویو رئیس جمهوری از رسیدن پیام های الکترونیک از کسانی که در یک مدرسه روستا به دام افتاده اند خبر داد، امیدهای تازه ای پیدا شد. اما این گزارش تائید نشد و کوشش برای یافتن بازماندگان در مدرسه به جائی نرسید.

 مقامات می گويد ادامه ریزش باران ، جاده های مسدود، و ِگل و لای، از کوشش های امدادی جلوگیری کرده است.