امروز جمعه تونی بلر نخست وزير بريتانيا در برلن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ديدار ميکند. گفتگوهای آنها بر روی برنامه اتمی ايران متمرکز خواهد بود.

غرب ميگويد ايران در پی دستيابی به سلاح های اتمی است، اتهامی که ايران تکذيب ميکند.

بريتانيا و آلمان به همراه فرانسه، بنمايندگی از سوی اتحاديه اروپا، با ايران مذاکره کرده اند.

اين هفته ايران اعلام کرد غنی سازی اورانيوم را از سر گرفته است. شورای امنيت سازمان ملل قرار است درباره تحريم های احتمالی بر عليه ايران گفتگو کند.

انتظار ميرود آقای بلر و خانم مرکل همچنين درباره مسائل اتحاديه اروپا و وضعيت خاورميانه گفتگو کنند.

از نوامبر امسال که خانم مرکل عهده دار سمت صدر اعظمی آلمان شدند، اين اولين باری است که نخست وزير بريتانيا به آلمان سفر ميکند.

امروز جمعه پيش از بازگشت به لندن، آقای بلر قرار است توقفی هم در بوداپست جهت گفتکو با نخست وزير مجارستان داشته باشد.