در پی تجمع عده ای در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه در حمايت از مطالبات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقای غلامرضا ميرزايی، عضو هيئت مديره و سخنگوی کارگران اين شرکت در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توضيحاتی در مورد اين تجمع و خواسته هايشان داد که توجه شما را  به آن جلب می کنيم.