قانونگزاران گرجستان به اتفاق آرا از روسیه خواسته اند نیروی صلحبان خود را از منطقه انشعابی " اوست جنوبی" خارج کند. آنها روز چهارشنبه رای دادند که نیروهای صلحبان بین المللی جایگزین سربازان روسی بشوند.

با این حال، قانونگزاران ضرب الاجلی تعیین نکردند و از دولت گرجستان خواستند در قرارداد استقرار صلحبانان که در سال ۱۹۹۲ بسته شد، باز نگری کند.

صلحبانان روسیه پس از جنگی که در پی اعلام استقلال " اوست جنوبی" از گرجستان در اوائل دهه ۹۰ در گرفت، به منطقه اعزام شدند.

مقامات گرجستان عهد کرده اند که اوست جنوبی را به کنترل دولت مرکزی باز گردانند.