در پی اعلام برگزاری يک تجمع بزرگ در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران در روز چهارشنبه، (فردا، ۲۶ بهمن ماه) در حمايت از مطالبات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، غلامرضا ميرزائی، عضو هيأت مديره و سخنگوی سنديکای کارگران اين شرکت، در گفتگوئی اختصاصی با رامش به توضيح در مورد اين فراخوان می پردازد.
توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.