سعد حريری، فرزند رفيق حريری، نخست وزير اسبق ترور شده لبنان، پيش از فرارسيدن اولين سالگرد قتل پدرش، به بيروت بازگشت.

امروز سه شنبه ده ها هزار نفر مردم لبنان بمناسبت سالروز قتل رفيق حريری در مرکز بيروت اجتماع کردند.

پيش از اين سعد حريری از تمام مردم لبنان مصراً خواست که به تظاهرات مراسم سالگرد به پيوندند و ميگويد که اين روز يک روز ملی با شکوهی خواهد بود.

سعد حريری از بيم ترور شدن، سال گذشته در خارج از لبنان بحال تبعيد بسر برد، ولی در حال حاضر آقای حريری فراکسيون اکثريت نمايندگان ضد سوريه را در پارلمان رهبری ميکند.

چندتن از مقامات دولتی و رسانه های گروهی در اثر بمب گذاريهای سال گذشته در لبنان به قتل رسيدند. پس از ترور رفيق حريری تظاهرات بزرگ ضد سوريه در بيروت منجر به خروج نيروهای نظامی و امنيتی سوريه از لبنان شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نيروهای امنيتی سوريه در کشتن رفيق حريری دست داشته اند، اما سوريه اين اتهامات را رد ميکند.