بمناسبت فرارسيدن سالروز صدور فتوای آقای خمينی عليه سلمان رشدی، نويسنده کتاب «آيات شيطانی»، آقای دکتر مهرداد درويش پور، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر سياسی مقيم سوئد، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مقايسه ای بين واکنش مسلمانان به اين کتاب و کاريکاتور های پيامبر اسلام در نشريه دانمارکیانجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.