دانمارک به شهروندان خود دراندونزی هشدار داده است به دليل تهديدات افراطيون مسلمان، که از انتشار کاريکاتور تصوير پيامبر اسلام خشمگين هستند، خاک آن کشور را ترک گويند. وزارت امور خارجه دانمارک روز شنبه طی اطلاعيه ای اعلام کرد اطلاعات موثقی دائر بر اينکه شهروندان دانمارکی هدف خشونت قرار خواهند گرفت دريافت داشته است. اين هشدار پس از آن داده شد که وزارت امور خارجه دانمارک پس از دريافت تهديدهايي، موقتاً ديپلماتهای خود را از ايران، اندونزی و سوريه خارج کرد.

معترضين مسلمان در چندين منطقه جهان هنوز به تظاهرات خود ادامه ميدهند.

در لندن هزاران مسلمان انگليسی در خيابانهای آن شهر راه پيمايی کردند و به انتشار کارکاتورها اعتراض کردند. گزارشهای رسيده از صحنه تظاهرات حاکی است که راه پيمايی در لندن با آرامش انجام گرفت؛ و تظاهر کنندگان خود درخواست آرامش ميکردند.

در فرانسه مقامات گفتند نزديک به هفت هزار مسلمان در پاريس دست به تظاهرات زدند. در شهرهای ديگر اروپا نيز اعتراضاتی صورت گرفت.