مقامات پاکستان می گویند ستیزه گران قبیله ای در دو حمله جداگانه در جنوب غربی کشور، سه سرباز را کشته اند و هفت نفر دیگر را مجروح کرده اند.

 به گفته مقامات، ستیزه گران روز شنبه با راکت و تیراندازی یک کاروان نظامی را در نزدیکی شهر ُتربت در استان بلوچستان زیر آتش گرفتند، دو سرباز را کشتند و حد اقل شش نفر را مجروح کردند.

 در واقعه ای دیگر، یک خود رو نظامی در اثر برخورد به یک مین در شهر کوهلو واژگون شد، یک سرباز جان باخت و حد اقل یک نفر دیگر مجروح شد.