خبرگزاری دولتی سوريه ميگويد فاروق الشرع وزير امور خارجه آن کشور به معاونت رياست جمهوری منصوب شده است.

 بشارالاسد رئيس جمهوری سوريه اين انتصاب را امروز، شنبه، انجام داد.

آقای الشرع جايگزين عبدالحليم خدام ميشود که سال گذشته از حزب بعث سوريه استعفا داد و آقای اسد را به درگيری در ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان متهم کرده است.

 سوريه داشتن هرگونه نقشی در ترور آقای حريری را تکذيب ميکند.

آقای خدام که در پاريس زندگی ميکند در سوريه با اتهام خيانت روبرو شده است.