ايران با تيم ملی اسکی خود به رقابت در مسابقات المپيک زمستانی رفته است.  عليداد ساوه  شمشکی، پرچمدار تيم ايران در آئين افتتاحيه مسابقات است.

تيم ايران در رويدادهای صحرانوردی  و Alpina رقابت خواهد کرد