روز پنج شنبه بهای سهام در بازار بورس آمريکا  متفاوت بود.     

در پايان  داد و ستد های روز پنج شنبه بيستم بهمن ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و چهار،  برابر با نهم ماه فوريه سال ده هزار و شش  ميلادی، ميانگين شاخص صنعتی داجنز بيست وچهار واحد بدست آورد وی اس اند پی دو واحد و نزدک يازده  واحد از دست دادند.   

ولی در بازار بورس اروپا بهای سهام افزايش يافت.        

در پايان داد وستد های  روز پنج شنبه در لندن، شاخص مالی تايمز لندن هشتاد و چهار واحد، سی ای سی پاريس شصت و يک  واحد، و داکس فرانکفورت هفتاد و هفت  واحد کسب کردند.     

در بازار طلای لندن، به ارزش طلا بيش از سيزده  دلار افزوده شد و هر اونس به مبلغ پانصد و شصت و چهار دلار و پنجاه سنت داد  و ستد شد.

روز پنج شنبه در بازار نفت نيويورک  بهای جهانی نفت هفت  سنت افزايش يافت و هر بشکه به مبلغ دلار شصت و دو  سنت داد و ستد شد.

 در بازار مبادلات ارزی لندن  ارزش برابری دلار آمريکا در مقابل ين ژاپن افزايش يافت ولی در مقابل يورو کاهش يافت.