در انفجار بمبی در استانبول، چهارده نفر زخمی شده اند. به گفته پلیس ترکیه، انفجار روز پنجشنبه در یک کافه اینترنتی در نزدیکی یک کلانتری در محله " بایرامپاسا" روی داد. شش نفر از مجروحین پلیس بودند.

یک سازمان خبری در اروپا می گويد مسئولیت حمله را گروهی به نام " بازهای آزادی کردستان" بر عهده گرفته است. این گروه ، که به باور مقامات پلیس، به حزب منحله کارگران کردستان، موسوم به پی ک ک ارتباط دارد، مسئولیت چندین حمله دیگر در ترکیه را پذیرفته است.

 آمریکا پی ک ک را یک سازمان تروریستی تلقی می کند.