زمين لرزه نسبتا ملايمی شمال پاکستان و بخش هائی از منطقه کشمير را تکان داده است، اما در مورد تلفات يا خسارات گزارشی نرسيده است.

 کارشناسان می گويند زمين لرزه که ۱⁄۵ درجه ريشتر شدت داشت و شامگاه چهارشنبه روی داد، پس لرزه زلزله ای بود که منطقه را در اکتبر ويران کرد.

 مرکز زلزله، که در اسلام آباد ، چندين شهر شمال غربی و بخش هائی از کشمير احساس شد، در حدود ۲۰۰ کيلومتری شمال شهر پيشاور، مرکز استان سرحد شمال غربی پاکستان قرار داشت.