انجمن پژوهشگران ايران مستقر در پاريس اعلاميه ای تحت عنوان «انرژی هسته ای، بمب اتمی، و يا جمهوری اسلامی، - مشکل کدام است؟» منتشر کرده است. به همين مناسبت دکتر حسين لاجوردی، رئيس اين انجمن، با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با تاکيد بر حمايت از مردم ايران و افشای حمايت مستمر جمهوری اسلامی از تروريسم پيرامون نکات مطرح شده در  اين اعلاميه توضياتی داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.