گروههای عرب سُنّی در عراق نيروهای امنيتی تحت رهبری شيعيان را در کشته شدن چهارده مرد عرب سُنّی، که اجساد آنها روز جمعه در بغداد کشف شد، مقصر دانسته اند.

گروههای عرب سُنّی ميگويند نيروهای وزارت کشور اين چهارده نفر را ماه گذشته از يک مسجد برده بودند .

 ژنرال حسين علی کمال از وزارت کشور به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت مقامات سرگرم تحقيق در باره گزارش های حاکی از توقيف اين مردان توسط نيروهای دولتی هستند.

 کشف اجساد، روند نزديک شدن جوامع اعراب سُنّی، کردها و اکثريت شيعه را به يکديگر به خطر انداخته است.

 سياستمداران هر سه گروه، در پی انتخابات پارلمانی دسامبر برای تشکيل يک دولت وحدت ملی در تبادل نظر بوده اند.

آمريکا اميدوار است تشکيل دولت وحدت ملی در عراق به از ميان بردن شورش در آن کشور کمک کند.