ارتش آمريکا ميگويد بيش از پنج هزار و هشتصد نفر در چهارده هفته گذشته در عراق کشته و مجروح شده اند که بيشترشان عراقی اند.

بموجب آمار جديدی که ارتش انتشار داده است بيش از سه هزار و صد غير نظامی عراقی جزو کشته شدگان و مجروحين چهارده هفته گذشته بوده اند.

 در همين مدت بيش از هزار و پانصد پليس و سرباز عراقی کشته و مجروح شده اند .

شمار کشته شدگان و مجروحين نفرات آمريکائی و نيروهای ائتلاف در اين مدت هزار و صد نفر گزارش شده است.

اين ارقام معرف آن است که غير نظاميان عراقی کماکان بيشترين قربانيان خشونت های جاری عراق را تشکيل ميدهند.