قرار است پارلمان هلند امشب به پیشنهاد اعزام سربازان اضافی به افغانستان رای بدهد.

 دولت پیشنهاد کرده است حدود هزار و چهارصد سرباز برای پیوستن به نیروهای ناتو ، که مسئول تامین امنیت در بخش های آشوبزده تر کشور افغانستان هستند، فرستاده شوند.

 حزب اوپوزیسیون کارگر تلویحا گفته است از این اقدام پشتیبانی خواهد کرد و انتظار می رود به تصویب برسد.

عبداله عبداله وزیر امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه گفت امیدوار است پارلمان هلند طرح را تصویب کند.