نخست وزير هند می گويد کشور او به تقويت " دوستانه ترين مناسبات ممکن" با پاکستان پای بند است.

 مان موهان سينگ روز چهارشنبه گفت دهلی نو می خواهد راه حل های واقع گرايانه و عملی برای تمام مسائل معوقه ، از جمله کشمير، پيدا کند.

 سينگ گفت از زمان آغاز روند صلح در دوسال پيش، مناسبات دو کشور همچنان رو به بهبود بوده است.

 او افزايش تماس های مردمی و بازگشائی خطوط اتوبوسرانی و راه آهن بين دو کشور را ياد آور شد و گفت پنج نقطه در امتداد خط کنترل مرزی گشوده شده است و کشميری های دو طرف می توانند در آنجا با يکديگر ملاقات کنند.