دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ادامه گفتگوها بر سر بن بست هسته ای جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.