هند موشک زمين به هوای  چند هدفی ديگری را آزمايش کرده است.

موشک، که " آکاش" يا " آسمان" نامگذاری شده است، حدود 25 کيلومتر برد دارد و می تواند کلاهکی به وزن بالغ بر 50 کيلوگرم را حمل کند.

مقامات وزارت دفاع هند می گويند موشک در آزمايش، که روز دوشنبه در ايالت " اوريسا" در شرق کشور انجام گرفت، خوب عمل کرد، و  از يک َپرتابه  متحرک در مرکز اصلی آزمايش ها در  " چانديپور" پرتاب شد.

" آکاش" يکی از پنج موشکی است که  به وسيله سازمان دولتی توسعه و پژوهش های دفاعی هند ساخته می شود.