در آمريکا، رکود رشد اقتصادی، اخراج 30 هزار نفر از کارگران کارخانه اتومبيل سازی فورد و بدنبال آن اخراج شش هزار نفر از کارمندان کارخانه اتومبيل سازی کرايسلر، کاهش فروش خانه های موجود، افزايش بيسابقه سود خالص شرکت های نفتی، اضافه شدن سفارش کالاهای پردوام، و بالا رفتن متقاضيان بيمه بيکاری، و در ساير نقاط، پايان اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داوُس سوئيس، ديدار امير عبداله، پادشاه عربستان سعودی از چين و هند، کاهش مازاد موازنه تجارت خارجی ژاپن، رشد  اقتصاد چين بيش از پيش بينی کارشناسان اقتصادی از مهمترين خبرهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.