در آخرین روز گرد همایی سالانه مسلمانان، که " کنگره مسلمانان جهان " نامیده میشود میلیونها مسلمان از سراسر جهان در مراسم نماز جماعت در کناریک رودخانه در داکار پایتخت بنگلادش شرکت کردند.

رئیس جمهور بنگلادش و نخست وزیر آن کشور، و نیز رهبر اپوزیسیون، در مراسم نماز شرکت کردند.

دولت بنگلادش برای محافظت از این اجتماع سه روزه یک نیروی بيست هزار نفری را تجهیز کرده بود. هیچ خشونتی از این گرد همایی گزارش نشده است.

بنگلادش از ماه اوت گذشته که چهارصد انفجار همزمان کشور را به لرزه درآورد، پیوسته به حالت آماده باش بوده است.

انفجارها به جماعت مجاهدین که يک گروه غیر قانونی اسلامگرا است نسبت داده شده است. این گروه خواستار اجرای شریعت اسلامی در بنگلادش است.