مازاد موازنه تجارت خارجی ژاپن در سال گذشته  کاهش يافت.

وزير دارائی ژاپن روز پنج شنبه اعلام کرد، با افزايش بهای جهانی نفت و در نتيجه افزايش ارزش واردات، از  مازاد تجارت خارجی ژاپن در سال گذشته  برای اولين بار در چهار سال اخير،  26 مميز 5 دهم در صد، يعنی معادل 76 ميليارد دلار کاسته شد.

وزير دارائئ ژاپن افزود حجم صادرات ژاپن در سال گذشته يک در صد افزايش يافته است در حاليکه بر حجم واردات اين کشور 15 در صد افزوده شده است.