مقامات انتخاباتی فلسطينی ميگويند تعداد آراء حماس از آرای حزب حاکم الفتح پيش گرفته است.

يک مقام الفتح گفت بنظر ميرسد گروه ستيزه جويان حماس اکثريت را در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه بدست آورده است.

مقام ارشد الفتح بطور ناشناس صحبت ميکرد گفت حماس ٧٠ کرسی از ١٣٢ کرسی پارلمان را بدست آورده است.

احمد قريع نخست وزير دولت خود گردان فلسطينی و کابينه اش استعفا کرده اند تا راه را برای دولت جديد حماس باز کنند.

شرکت حماس در دولت جديد فلسطينی ميتواند مشکلات جدی برای فرآيند صلح با اسرائيل داشته باشد.

حماس بسياری از حملات انتحاری بر عليه اسرائيل را انجام داده است و آمريکا و اسرائيل اين گروه را بمثابه تشکيلاتی تروريستی قلمداد ميکنند.

روز دوشنبه پرزيدنت بوش به روزنامه وال استريت ژورنال گفت تا زمانيکه حماس به موضع خود برای نابودی اسرائيل پايان ندهد، وی نميتواند با حماس معامله کند.

کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا اعلام کرده است که اتحاديه اروپا با هر دولت فلسطينی که حل اختلافات از طريق صلح آميز را دنبال کند، کار خواهد کرد.