در غرب نپال، شورشيان مائوئيست در حمله ای به يک شهر تجارتی عمده ، مرگ دست کم هشت تن را موجب شدند.

 مقامات پليس می گويند در حملات هماهنگی که شامگاه سه شنبه عليه شهر " نپالگونی" در نزديکی مرز هند صورت گرفت، چهار مائوئيست، دو پليس، يک سرباز و يک غير نطامی کشته شدند.

 به گفتنه شاهدان، شورشيان نارنجک هائی به سوی چندين ساختمان دولتی، از جمله قرار گاه های پليس پرت کردند و سپس با سلاح های خود کار به تيراندازی پرداختند.

 مقامات می گويند نيروهای امنيتی به مقابله برخاستند و شورشيان را عقب زدند.