دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر مقتدا صدر، رهبر گروهی از شيعيان عراق به تهران را مورد بررسی قرار می دهد.