انتظار ميرود بهای جهان نفت بار ديگر رکود جديدی از خود باقی گذارد.

روز جمعه در بازار نفت نيويورک هر بشکه نفت خام به مبلغ 68 دلار و 80 سنت داد و ستد شد.

بهای جهانی نفت در ماه اوت سال گذشته هر بشکه به هفتاد دلار و 85 سنت رسيد که رکورد بالاترين ارزش خود را شکست.

کارشناسان اقتصادی حملات به تاسيسات نفتی در نيجريه، برنامه های اتمی ايران و احتمال تحريم های اقتصادی عليه اين کشور، تهديدهای تروريستی اخير، سرمای شديد روسيه، و بالارفتن تقاضای جهانی را از عوامل عمده افزايش اخيربهای جهانی نفت ميدانند.