وزير امور خارجه کره جنوبی می گويد او می خواهد از نزديک به آنچه کيم ايل يونگ، رهبر کره شمالی، در ديدار اخير با رهبران چين در پکن در باره آن بحث کرد، نگاهی بيافکند.

 " بان کين مون" روز پنجشنبه گفت او متوجه شد که رهبر کره شمالی در گفت و گو با مقامات چين بر تعهد خود به غير اتمی ساختن شبه جزيره کره و حل اين مساله از طريق گفت و شنودی مسالمت آميز، به ويژه مذاکرات شش جانبه، بار ديگر تاکيد گذاشت.

 وزير امور خارجه کره جنوبی پيش از ملاقات با کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا در واشنگتن، گفت آنها در باره راه های غلبه بر بن بست در مذاکرات پايان بخشيدن به برنامه اتمی کره شمالی، بحث خواهند کرد.

 او ابراز اميدواری کرد مذاکرات شش جانبه و بحث در مورد اجرای بيانيه مشترک که سال پيش صادر شد، هرچه زودتر از سر گرفته شود.