آمريکا و بريتانيا پيشنهاد ايران برای ازسرگيری مذاکره با اروپا را رد کرده اند و در همين حال گزارش ها از افزايش تلاش های ديپلوماتيک برای ارجاع پرونده اتمی تهران به شورای امنيت سازمان ملل متحد حکايت دارد.

جواد وعيدی معاون شورای امنيت ملی ايران روز سه شنبه در نامه ای خطاب به وزيران امورخارجه بريتانيا، فرانسه و آْْلمان پِشنهاد از سرگيری مذاکره داده بود. اما در نامه هيچ اشاره ای نشده بود که آيا تهران فعاليت های اتمی خود را در چارچوب توافقی که با اتحاديه اروپا داشته است و شرطی الزامی برای مذاکرات است متوقف ميکند يا نه.

ايران اوايل اين ماه با برداشتن پلمب های نصب شده بر تاسيسات اتمی خود عملا به وقفه ای دوساله در تحقيقات اتمی خود پايان داد.

 تهران ميگويد برنامه اتمی اش برای مقاصد صلح آميز است.

 در همين حال Greg Schulte نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی ميگويد وی اطمينان دارد که هيات مديره آژانس ماه آينده گزارش ايران را به شورای امنيت ارسال خواهد کرد. اما منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران گفته است امکان چنين اقدامی بسيار کم است.