کنفرانس کمک دهندگان يک ميليارد و نهصد ميليون دلار يعنی بيش ازمبلغی که مسؤلين بهداشت جهانی هدف خود گذارده بودند، جمع آوری کرد.

امروز چهارشنبه کنفرانس کمک دهندگان که در پکن برای جمع آوری يک ميليارد و پانصد ميليون دلار جهت مقابله با آنفلوآنزای مرغی تشکيل شده بود، خاتمه يافت.

آمريکا ميگويد ٣٣٤ ميليون دلار برای مقابله با آنفلوآنزای مرغی اهدا ميکند.  نماينده آمريکا ميگويد که کمک آن کشور اساساً به شکل اعطای هزينه های تحقيقاتی و کمک تکنيکی خواهد بود.

پيش از اين نيز چين تعهد کرد که ١٠ ميليون دلار به کشورهای فقير برای مبارزه با آنفلوآنزای مرغی اهدا کند. در عين حال "وِن جيابائو" نخست وزير چين گفت که کشورهای ثروتمند تر جهان بايستی نقش بزرگتری را برای جمع آوری اعانه در اين مبارزه به عهده گيرند.

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل نيز با ارسال پيام ضبط شده ای کنفرانس را مورد خطاب قرار داد. وی گفت که در طولانی مدت، کشورهای جهان با سرمايه گذاری برای جلوگيری از آنفلوآنزای مرغی، جان و مال مردم را نجات ميدهند.