خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای دکتر فريبرز رئيس دانا، تحليل گر مسايل اقتصادی و اجتماعی مقيم تهران، لايحه بودجه سال ۸۵ ايران را مورد بررسی قرار داد. خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.