به دنبال اشتباه شبکه تلويزيونی سی ان ان درترجمه اظهارات محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، مبنی بر اينکه  وی می گويد ايران حق دارد سلاح های اتمی توليد کند، جمهوری اسلامی ايران ورود خبرنگاران سی ان ان را به ايران ممنوع اعلام کرد.

آقای احمدی نژاد روز شنبه به خبرنگاران گفته بود کشورمتبوع وی حق دارد از تکنولوژی اتمی بهره مند شود، اما مترجم سی ان ان به جای واژه تکنولوژی، واژه اسلحه را به کاربرد. سی ان ان به خاطراين اشتباه پوزش خواسته است، اما دولت ايران می گويد خبرنگاران وگزارشگران اين شبکه تا اطلاع بعدی حق ورود به کشور را ندارند.

سی ان ان روزدوشنبه اعلام کرد ممنوعيت ورود خبرنگاران اين شبکه به ايران رسما به شبکه سی ان ان ابلاغ نشده است. سی ان ان فاقد يک دفترنمايندگی دائمی درايران است، اما به خبرنگاران آن گهگاهی اجازه داده می شود برای ماموريت های کوتاهی وارد ايران شوند.