مقامات سری لانکا می گويند شورشیان مظنون تامیل تایگر یک معدن را در جنوب کشور منفجر کرده اند و دو سرباز را کشته اند.

 به گفته آنها، این حمله روز شنبه در شمال شبه جزیره جفنا صورت گرفت.

در واقعه ای جداگانه، مهاجمان ناشناس در شهر " باتی کالوآ" نارنجکی را به داخل پارکینگ مجموعه ای که ناظران ترک مخاصمه در آن سکونت دارند پرتاب کردند و به خود روها آسیب رساندند، اما کسی صدمه ندید.

 دولت سری لانکا می گويد از اوائل دسامبر شورشیان دست کم شصت و نه تن از اعضای نیروهای امنیتی را کشته اند.