پلیس اسپانیا ۲۲ نفر را به ظن استخدام ستیزه گران مسلمان برای جنگ در عراق دستگیر کرده است.

وزیر کشور اسپانیا روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت عقیده بر این است که مظنونین اعضای دو سلول مرتبط با القاعده هستند. آنها در مادرید و نیز در بارسلونا و چند ناحیه در منطقه باسک در شمال اسپانیا دستگیر شدند.

وزیر کشور گفت یکی از سلول ها ممکن است مسئول یک حمله انتحاری به یک پاسگاه دژبان ایتالیا در عراق در نوامبر ۲۰۰۳ باشد.