در عربستان سعودی میلیونها مسلمان روز یکشنبه مناسک حج را بجای آوردند.

 نزدیک به دو میلیون و نیم زائر در مکه، مقدسترین مکان مسلمانان، گرد آمده اند تا در مناسک حج امسال شرکت کنند.

 در پی فروریختن ساختمان یک مهمانسرا در مکه که منجر به مرگ هفتاد و شش نفرو زخمی شدن شصت و دو نفر شد، مقامات سعودی برای جلوگیری از هرگونه حادثه سوء به حال آماده باش درآمده اند.

 براساس شریعت اسلام ، همه مسلمانانی که از نظر جسمی و مالی توانایی داشته باشند باید حداقل یک بار در عمر خود به زیارت خانه خدا بروند.

 روز یکشنبه در مراسم حج، زن و مرد ، از همه ملیتها ، پس از نماز بامدادی ، پیاده یا سواره ، رهسپار " مِنا" شدند. آنها روز را به دعا و مکاشفه خواهند گذراند و روز دوشنبه به سوی " کوه عرفات" خواهند رفت، که اوج مراسم حج خواهد بود.