زمین لرزه شديدی جنوب یونان را لرزانده است. شدت این زمین لرزه چنان بوده است که مردم مصر و ایتالیا نیز آن را احساس کرده اند.

مرکز زمین لرزه حدود ۲۰۰ کیلومتری آتن نزدیک جزیره «کیتیرا» بوده است. مقامات این جزیره میگویند به چند ساختمان و خانه آسیب رسیده است. مقامات جزیره «کِر ِت» گزارش دادند که دست کم دو نفر کشته شده اند.

«انستیتو ژئو دینامیک آتن» که ابتدا شدت زمین لرزه را ۴ ⁄ ۶  اعلام کرده بود مدتی بعد شدت زلزله را ۹ ⁄ ۶ تعيين کرد.

سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷ ⁄ ۶   ثبت کرده است.