کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا، به دليل ابهامی که در اثر بحران بيماری آريل شارون نخست وزير اسرائيل در خاورميانه به وجود آمده، سفر به اندونزی و استراليا را به تاخير انداخته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت سفر خانم رايس ممکن است در ماه مارس انجام گيرد، اما در حال حاضر او در واشنگتن خواهد ماند تا تحولات خاورميانه را دنبال کند.

قرار بود سفر شش روزه وزير امور خارجه آمريکا روز شنبه آغاز شود.