وزارت امورخارجه آمريکا ميگويد کاندوليزا رايس وزير امورخارجه اين کشور برنامه سفر خود را به اندونزی و استراليا لغو کرده است تا بتواند در واشنگتن اوضاع ناشی از سکته آريل شارون نخست وزير اسرائيل را بررسی و پيگيری کند.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت خانم رايس امروز، جمعه، در تماسی تلفنی با ايهود اولمرت کفيل نخست وزيری اسرائيل با مردم اسرائيل ابراز هم بستگی کرد.

خانم رايس قرار بود روز شنبه برای سفری شش روزه، که مذاکره با مقامات اندونزی در باره مناسبات نظامی ، تحولات دموکراتيک و همکاری در مبارزه عليه آنفلونزای مرغی بخشی از آن بود، واشنگتن را ترک کند.

خانم رايس در استراليا نيز در نظر داشت با مقامات استراليائی و ژاپنی در باره يک استراتژی جديد تماس های سه جانبه تبادل نظر کند.

خانم رايس همچنين قرار بود در نخستين جلسه مشارکت و همکاری کشورهای آسيائی و ممالک اقيانوس آرام در پروژه تميز سازی هوا با مقامات استراليا، چين، هند، ژاپن و کره جنوبی مشورت کند.