حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان در آنکا را با "احمد نجت سزر" همتای ترک خود ملاقات کرده است.

 در نزديک به ۵ دهه اين نخستين بار است که يک رهبر افغانستان به ترکيه سفر می کند.

هدف اين ديدار تقويت مناسبات دو جانبه و افزايش سرمايه گذاری ترکيه در افغانستان توصيف شده است.

 آقای کرزی همچنين قرار است با رجب طيب اردوغان نخست وزير و ديگر مقامات ارشد ترکيه ملاقات کند.