در فرو ریختن یک ساختمان چهار طبقه در شهر مکه در عربستان سعودی، که زائران در آن سکونت دارند، دست کم بيست تن جانسپردند و شصت نفر زخمی شده اند.

 این حادثه روز پنجشنبه روی داد و تلویزیون دولتی گفت عملیات نجات ادامه دارد، با این حال هنوز معلوم نیست هنگام فروریختن ساختمان، چند زائر در آن بسر می بردند.

مراسم سالانه حج روز یکشنبه آغاز خواهد شد.