دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سخنان معاون سابق رئيس جمهوری سوريه درباره قتل رفيق حريری را مورد بررسی قرار می دهد.