پلیس هند می گويد دو مرد را که گفته می شود قصد داشتند به شرکت های تکنولوژی اطلاعاتی در شهر حیدرآباد حمله کنند دستگیر کرده اند .

این اقدام، که در جریان آن محموله بزرگی از مواد منفجره نیز ضبط شد ، چند روز پس از آن صورت گرفت که پروفسوری در بنگالور، مرکز تکنولوژی هند هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

پلیس می گويد بیش از ۳۰ پاوند مواد منفجره از دو مرد به دست آمد. آنهادر صدد بودند به اداره پلیس شهر و ساختمان هائی که شرکت های معتبر تکنولوژی اطلاعاتی در آنها قرار گرفته اند حمله کنند.