" ميخائيل فرادکوف" نخست وزير روسيه لايحه ای را امضا کرده است که رسما تمام محدوديت های وضع شده بر مالکيت مستقيم خارجيان در سهام شرکت گاز پروم را لغو می کند.

 اين اقدام که روز پنجشنبه صورت گرفت، قانونی را که ولاديمير پوتين رئيس جمهوری در اوائل دسامبر امضا کرد، به اجرا در می آورد.

 اين قانون اجازه می دهد بالغ بر ۴۹ درصد سهام گاز پروم در بازارهای بورس جهان آزادانه معامله شود. قبلا چنين خريدهائی برای خارجيان به ۲۰ درصد محدود بود.