هواپیماهای اسرائيلی بامداد چهارشنبه به یک اردوگاه آموزشی مظنون ستیزه گران فلسطينی در لبنان حمله کردند. این حمله چند ساعت پس از حملات راکتی به شهرکی در مرز اسرائيل صورت گرفت.

ارتش اسرائيل می گويد پايگاه که در جنوب بیروت قرار دارد به وسیله " جبهه مردمی برای آزادی فلسطین" اداره می شود و گزارش می رسد که در حمله هوائی دو عضو آن مجروح شدند.

شامگاه سه شنبه، سه راکت که از لبنان شلیک شده بود در شهر " کریات شمعونه" منفجر شد و خساراتی وارد آورد، اما موجب تلفاتی نشد.

در این میان، هواپیماهای اسرائيلی روز چهارشنبه اعلامیه هائی در نوار غزه فرو ریختند که در آنها به هزاران نفر ساکنان شمال غزه هشدار داده شده بود به منطقه ای که ستیزه گران از آن برای حملات راکتی به داخل اسرائيل استفاده می کنند، وارد نشوند.