در عراق، ائتلاف پيشتاز شیعه اتهام اعراب سُنّی در مورد تقلب در انتخابات پارلمانی را، رد کرده است.

 یک عضو ارشد در ائتلاف موسوم به اتحادیه عراق متحد روز شنبه گفت نتایج رای گیری بايد پذیرفته شود و به اراده مردم بايد احترام گذاشته شود.

 نتایج مقدماتی شمارش آراء از پيشتازی کاندیداهای اين گروه ائتلافی شیعه حکايت دارد.

 در همين حال دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در ديداری با سربازان آمریکائی در موصل جنگ عراق را " آزمایش اراده ها" توصيف کرد.